וועדת הכספים קראה לקדם תכנית לאומית חדשה לתקצוב היישובים הערבים

תאריך: 2018/02/15
וועדת הכספים של הכנסת קיימה ביום שלישי 13.2.2018 דיון מהיר בדוח מרכז מוסאוא על הצרכים התקציביים של החברה הערבית בשנת 2018 והצעת התקציב לשנת 2018. ההצעה לדיון מהיר על דוח מרכז מוסאוא הוגשה על ידי חבר וועדת הכספים ד"ר אחמד טיבי, אליה הצטרפו חברי הכנסת עיסואי פריג' וחמד עמאר. טיבי כתב בדברי ההסבר להצעה שנידונה במליאת הכנסת "החברה הערבית סבלה במשך שנים רבות מאפליה מערכתית בהשקעות מתקציב המדינה. כתוצאה מאפליה זו נוצרו פערים כמעט בכל תחומי החיים. תחלואה גבוהה, נשירה ממערכת החינוך, תמותת תינוקות, שיעורי עוני גבוהים, אבטלה ובמיוחד אבטלת נשים ערביות". טיבי הוסיף "לקראת הדיונים על הצעת תקציב המדינה לשנת 2019 בממשלה, מרכז מוסאוא הכין דוח שכולל הצעת תקציב לשנת 2019 בנוע לחברה הערבית שמציע לערוך שינויים בהצעת התקציב שיאפשרו צמיחה ושילוב כלכלי טוב יותר של החברה הערבית". ההצעה התקבלה במליאה והועברה לוועדת הכספים שהתכנסה לדיון מיוחד.

וועדת הכספים של הכנסת קיימה ביום שלישי 13.2.2018 דיון מהיר בדוח מרכז מוסאוא על הצרכים התקציביים של החברה הערבית בשנת 2018 והצעת התקציב לשנת 2018. ההצעה לדיון מהיר על דוח מרכז מוסאוא הוגשה על ידי חבר וועדת הכספים ד"ר אחמד טיבי, אליה הצטרפו חברי הכנסת עיסואי פריג' וחמד עמאר. טיבי כתב בדברי ההסבר להצעה שנידונה במליאת הכנסת "החברה הערבית סבלה במשך שנים רבות מאפליה מערכתית בהשקעות מתקציב המדינה. כתוצאה מאפליה זו נוצרו פערים כמעט בכל תחומי החיים. תחלואה גבוהה, נשירה ממערכת החינוך, תמותת תינוקות, שיעורי עוני גבוהים, אבטלה ובמיוחד אבטלת נשים ערביות". טיבי הוסיף "לקראת הדיונים על הצעת תקציב המדינה לשנת 2019 בממשלה, מרכז מוסאוא הכין דוח שכולל הצעת תקציב לשנת 2019 בנוע לחברה הערבית שמציע לערוך שינויים בהצעת התקציב שיאפשרו צמיחה ושילוב כלכלי טוב יותר של החברה הערבית". ההצעה התקבלה במליאה והועברה לוועדת הכספים שהתכנסה לדיון מיוחד. הישיבה התקיימה בשיתוף בין חברי וועדת הכספים ד"ר טיבי וד"ר ג'מאל זחאלקה, וועד ראשי הרשויות הערביות וקרן פרדריך אברט. לישיבה הגיעו חברי כנסת רבים, ראשי רשויות, צעירים מיישובים שונים ונציגי רוב משרדי הממשלה. ד"ר אחמד טיבי פתח את הישיבה וציין "לפני מספר ימים חגגו הסכם הגג לנתיבות בסכום של 5 מיליארד שקלים. לכחמישית מאזרחי המדינה מקצים כ 9.7 מיליארד. הוא הוסיף "הסכום שהוקצב לאזורי תעשייה ב-2018 הוא 7 מיליון שקל בלבד. טיבי אמר שיש שיפור גדול בתחום מענקי האיזון ממשרד הפנים לרשויות המקומיות אבל כדי שהרשויות לא יזקקו לסיוע מהממשלה יש צורך באזורי תעשייה". ד"ר ג'מאל זחאלקה התייחס להחלטות הממשלה ואמר כי הן לא סוגרות את הפערים. הוא דרש מהממשלה לגבש באופן מיידי תכנית ממשלתית לסגירת הפערים בין היישובים הערבים והיהודים. בנצרת עלית 80% מההכנסות של הרשות המקומית מהתעשיה, בינוי אזורי תעשיה הוא שיעשה את השינוי ". יו"ר וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות וראש עיריית סכנין מאזן ג'נאים אמר בפתח הישיבה כי "הערכת מרכז מוסאוא וועד ראשי הרשויות הערביות הפער נאמד בכ 64 מיליארד בעשר שנים. הבנייה של מחיר למשתכן בחברה הערבית היא בולשיט אחד גדול. לעניין האלימות פנימי וביקשתי, תרשתו במצלמות, תאספו את הנשק הבלתי חוקי. בנתניה וב"ס הוכחתם שאתם יודעים לעשות את זה. 1200 נרצחים ערבים ע|י ערבים, אי אפשר לחיות עם המספרים האלה". החלטת הממשלה 922 מתוקצבת ב 9.7 מיליארד שקלים ולא ב 15 מיליארד כפי שדוברי הממשלה מפיצים. ג'עפר פרח "ארבעת החלטות הממשלה שהתקבלו בשנת 2015 ומתוקצבות חלקית לא סוגרות את הפערים בשנת 2018 והן מהוות כ 4% מתקציב הפיתוח הממשלתי. אנו דורשים יישום מלא בתקציב 2018 והוספת כ 2 מיליארד שקלים ליישובים הערבים בהצעת תקציב 2019. בינוי שכונות חדשות וטיפול בשכונות ותיקות, בינוי אזורי תעשיה שיחסוף במענקי האיזון. הגברים הערבים עם בעלי תוחלת החיים הכי קצרה, העוני עומד על 48 אחוז. נשים לא צריכות למות כי אין מכשור ותחבורה באזור". פרח הוסיף "היעדר אזורי תעשיה, תחלואה גבוהה כתוצאה מאפלייה בשירותי בריאות, אבטלת נשים וצעירים ערבים שחלקם נפגעים בתאונות עבודה מדי שבוע הם תוצאה של אפליה של תלמידים ביישובים כמו ג'סר אזרקא שמערכת החינוך בה לא מאפשרת הקמת בית ספר ימי, ומנשירה תלמידים. יישוב כמו כפר מנדא זקוק לבית ספר תעשייתי אך משרד החינוך טוען שאינו מסוגל להעניק פתרון הולם לילדים שמונשרים ממערכות החינוך העיוניות מדעיות שנמצאות בישובים הערבים". פרח הוסיף למרות השיפור שחל בשנים האחרונות בתחום התחבורה הציבורית "יש 30 יישובים שלא מחוברים לתחבורה ציבורית. יש מאות קילומטרים של כבישים שלא סלולים. פרח חשף כי החלטת הממשלה 922 מתוקצבת ב 9.7 מיליארד שקלים ולא ב 15 מיליארד כפי שדוברי הממשלה מפיצים. מנהל הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה איימן סיף הסכים עם ניתוח מרכז מוסאוא ואמר כי הפער נמצא בתת תקצוב של משרד החינוך בתקצוב שעות הוראה דיפירנציאלי. מנהל הרשות לפיתוח כלכלי ביישובים הערבים במשרד ראש הממשלה הודיע כי 40% מתקציבי תוכנית החומש של המגזר הערבי (תוכנית 922) הם תקציבים קיימים ולא תוספתיים. כלומר 4 מתוך 10 מיליארד שקל שכוללת התוכנית לא היו תוספת אלא ריכוז של תקציבים קיימים ממילא. סיף אמר את הדברים בתגובה לשאלה של ח"כ מיקי לוי (יש עתיד), שביקש להבין כמה מה-10 מיליארד שקל הם תוספת אמתית. ראש עיריית טייבה עו"ד שועאע מסארווה מנצור טען שבפועל מדובר ב-6 מיליארד שקל של תקציבים קיימים ו-4 מיליארד שקל תוספתיים בלבד. סיף גם אישר שהתוכנית הקיימת "אינה פועלת באזורי תעשייה. יש צורך בתוכנית של 2 מיליארד לאזורי תעשייה". יו"ר האופוזיציה יצחק הרצוג תקף את העובדה שלישיבה לא הגיע אף חבר כנסת מהקואליציה. ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) אמר שלערבים אינטרס משותף עם ישובי הנגב והגליל היהודים. לדבריו, "בסוף זה או ממשלת יהודה ושומרון או ממשלת הנגב והגליל". ילד ערבי בתיכון מתוקצב ב 18,275 שקל לעומת ילד יהודי בו מושקע 30,799 שקל עבדאלה כטיב, מנהל אגף חינוך מגזר ערבי משרד החינוך הודה "במערכת החינוך נמצאים כ 390 אלף תלמידים ערבים. במסגרת 922 תקצבו אותנו בסכום של 184 מיליון, והתקצוב הדיפירנציאלי עומד על למעלה מ 431 מיליון. הפער בהשקעה בין התלמיד הערבי בתיכון לתלמיד היהודי מגיעה לכ 12 אלף שקלים. אנחנו מתכננים להתחיל בסגירת הפערים וזקוקים לתקצוב נוסף ממשרד האוצר". כטיב הודיע כי מנכ"ל המשרד הנחה להתחיל בבניית מגמה לחינוך מקצועי טכנלוגי בכפר מנדא בעקבות דרישת ועד ראשי הרשויות ומרכז מוסאוא. משרד התרבות לא מקיים את התחבויותיו בעתירת מרכז מוסאוא מנהלת תחום תרבות במשרד התרבות מזל סיימון אמרה "התקנה לתרבות הערבית גדלה, קיים תקציב חדש לאירועי תרבות ברשויות הערביות ואנחנו בוחנים רכש לפרויקטים חדשים". מרכז מוסאוא דרש מהמשרד לעמוד בהתחבויותיו בעתירת מרכז מוסאוא שהוגשה בשנת 2012 בעקבותיה התחייב המשרד לגבש תכנית עבודה לשיפור ההשקעות בתרבות הערבית. מנהלת תחום תרבות ערבית לובנה זועבי הודיעה שהמשרד יגיב לדרישה. נציגת משרד האוצר ביאן וותד טענה שהממשרד מקדם שינוי במנגנוני תקצוב וכי הממשלה השקיעה בחברה הערבית בשנת 2016 סכום של 3.1 מיליארד שקלים ובשנת 2017 סכום של כ 3.4 מיליארד שקלים. בנושא בינוי כיתות לימוד טענה ותד שבשנת 2017 הממשלה הקצתה חצי מיליארד שקלים לנושא. מרכז מוסאוא מסר שנתוני הבינוי שהועברו אליו בהתאם לחוק חופש המידע סותרים את הודעת האוצר. סגן ראש מנהלת החברה הערבית במשרד לבטחון פנים, תנ"צ יהודה כהן אמר לוועדה כי "המשטרה גייסה 300 שוטרים ערבים חדשים בתוכם 28 שוטרות ערביות, וכי היא מתכוונת לפתוח 16 תחנות משטרה ביישובים הערבים". מנהל מינהל מרקם ותיק במשרד השיכון יוסי חדד, הודיע לוועדה כי המשרד העביר הרשאות לבניית 96 מוסדות ציבור ביישובים הערבים. הוא הודה כי במשרד אין תקציב לטיפול במרקם הוותיק ביישובים הערבים. בתשובה לשאלת מרכז מוסאוא על מספר השיווקים המוצלחים לפתרון מצוקת הדיור ביישובים הערבים הודיע חדד כי כאלף יחידות דיור שווקו בהצלחה. איימן סיף, מנהל הרשות לפיתוח כלכלי חשף בפני הוועדה כי צוות בינמשרדי גיבש תכנית לסגירת פערים בבריאות. הוא הודה כי התכנית לא תוקצבה על ידי משרד האוצר. סיף הודיע שמשרד הכלכלה גיבש תכנית פיתוח אזורי תעשיה ביישובים הערבים בעלות מיליארדי שקלים שגם היא לא תוקצבה על ידי משרד האוצר. מיכל מריל, מנהלת אגף תכנון ובקרה במינהל התכנון התחייבה בפני הוועדה לעדכן את כל תוכניות המתאר של היישובים הערבים. היא התגאתה באישור תכנית המתאר של הכפר ג'סר אזרקא שתחייב הסטת כביש 2 . ראש מועצת ג'סר אזרקא דרש להפשיר חלקות חקלאיות בתוך היישוב כדי לאפשר בנייה למגורים עליהם. עאמר רשרש ראש מינהלת הגליל והנגב במשרד התחבורה טען שהמשרד תיקצב פרויקטים בסכומים יותר גבוהים מהחלטת הממשלה. לדבריו המשרד מימן סלילת כבישים בסכום 322 מיליון שקלים בשנת 2016 ובכ 303 בשנת 2017 הוא אמר כי המשרד מתכנן להשקיע רק 230 מיליון שקלים בשנת 2018. בתשובה לשאלת מרכז מוסאוא הודה רשרש כי הפערים גדולים וכי משרדו זקוק לכספים רבים כדי לטפל בתשתיות הכבישים הלקויה. מריה ג'ריס, מנהלת תחום פיתוח כלכלי ואשכולות אזוריים בממשרד הפנים טענה כי " 93% מההרשאות לתקציבי פיתוח ברשויות המקומיות לפי החלטת ממשלה 922 כבר הועברו לרשויות המקומיות והן רשאיות להתחיל בבניית הפרויקטים שאושרו. גג'ריס הודתה כי תקציב ההיערכות למצבי חירום בסך 50 מיליון שקלים טרם הוצא וכי התקציב קטן יחסית לצרכים ולהיערכות לחירום ביישובים הערבים". בנושא מענקי האיזון ובתשובה לטענת יועץ וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות עלא ג'נטוס כי המשרד מפלה את היישובים הערבים בכשלוש מאות מיליון שקלים מדי שנה. הודתה ג'ריס כי יש עיוות בחלוקת התקציב בהתאם לנוסחת מענקי האיזון הקיימת. היא ביקשה מהרשויות המקומיות הערביות להתאזר בסבלנות לקראת סיום עבודת וועדת הבדיקה של חלוקת מענקי האיזון הפועלת במשרד. ג'נטוס ציין שעלות האפלייה בשעות הוראה מגיעה לכ 9 מיליארד שקלים. בישיבה לקחו חלק חברי הכנסת מיקי לוי, ד"ר יוסף ג'בארין, איימן עודה, עאידה תומא סלימאן, חנין זועבי, ואיל יונס, מירב מיכאלי, בוגי הרצוג, חנין זועבי, ג'ומעה זבארגה, עבד אלחכים חאג' יחיא, חיים ברלב, איתן ברושי, מסעוד ג'נאים, טלב אבו עראר, ומיכל בירן. לישיבה הגיעו ראשי עיריות סכנין, עראבה, טובא זנגריה, ג'סר אזרקא, מזרעה, פסוטה, טייבה. סיכום ישיבת וועדת הכספים מיום 13.2.2018 ממלא מקום יו"ר הוועדה ד"ר אחמד טיבי סיכום את הישיבה על הצרכים התקציביים של החברה הערבית לקראת הההצבעה בקריאה ראשונה על הצעת תקציב המדינה לשנת 2019 שתתקיים היום: צר לי שנציגי הקואליציה לא נוכחו בדיון, אני מודה לנציגי הממשלה שנוכחו בדיון. הוועדה קוראת לעריכת תוכנית כלכלית חדשה מלבד, התוכנית 922, לסגירת פערים בין האוכלוסיה הערבית והיהודית. התוכנית אמורה לטפל בכל הנקודות בכל ממשק החיים של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, לרבות הנקודות שלא נכללו בתוכנית 922 והסכומים שלא היו מתאימים כדי לכסות על צמצום וסגירת פערים. התקציבים שאנו מבקשים לכלול בתקציב 2019 לקראת הקריאה הראשונה והשנייה והשלישית בעיקר השנייה והשלישית הן כדלקמן: • משרד הכלכלה (אנחנו): דורשים הקצאת 350 מיליון שקלים להקמת אזורי תעשיה, תעסוקה וסילוק מטרדים. • משרד הכלכלה: הקצאת 200 מיליון שקלים לעידוד תעסוקת נשים וצעירים: • משרד החינוך: הקצאת 300 מיליון שקלים לסגירת הפערים בשעות הוראה לתלמידים מעל יסודי. • משרד החינוך: תקצוב בינוי כיתות ביישובים הערבים. • משרד הרווחה: הקצאת 200 מיליון שקלים לבינוי מעונות יום. • משרד הרווחה: הקצאת 200 מיליון שקלים לתגבור שירותי הרווחה והמלחמה בעוני. • משרד התיירות: הקצאת 200 מיליון שקלים לבניית תשתית תיירותית ביישובים הערבים. • משרד החקלאות: הקצאת 100 מיליון שקלים להשקעה בחקלאות בישובים הערבים. • משרד התחבורה: הקצאת 500 מיליון שקלים לצמצום הפערים בתחבורה. • משרד הבינוי והשיכון: הקצאת 500 מיליון שקלים לפתרון מצוקת הדיור. • משרד הפנים: הקצאת 100 מיליון שקלים להיערכות לשעת חירום. • משרד התרבות: הקצאת 50 מיליון שקלים להשקעה בתרבות הערבית. • משרד הבריאות: הקצאת 200 מיליון שקלים לסגירת הפערים בבריאות. • הקצאת 500 מיליון שקלים להכרה בכפרים לא מוכרים בנגב וחיבורים לתשתיות. הוועדה קוראת להכין תוכנית מיוחדת למיגור העוני בחברה הערבית כאוכלוסייה ענייה ביותר בכל המגזרים במדינת ישראל... הוועדה חוזרת ואומרת 922 הייתה תוכנית בכיוון הנכון, היא לא מספקת ולא עונה על כל הצרכים , התברר כאן בצורה הברורה ביותר מהתוכנית שהמספר 15 מיליארד שקל לא היה נכון ולא מדויק בלשון המעטה, והוועדה קוראת להפסיק בעיקר לעיתונות הכלכלית להשתמש במספר הזה שהוא מספר שיווקי. הוועדה קוראת לשקיפות בתקציב לרבות בתקציבים המיועדים לחברה הערבית לעניין מיוחד לפוקוס מיוחד בהשקעה בהייטק, בחברה הערבית יש דרישה של הציבור הערבי של הצעירים והצעירות בנושא הזה. אני רוצה להודות שוב למרכז מוסאוא וכל מי שעסקו כאן בהכנה, לאחמד דראוושה העוזר הפרלמנטרי שלי שעמל קשות, להודות לעלי ג'סאר העוזר הפרלמנטרי של עמיתי ג'מאל זחאלקה, להודות לצוות של מרכז מוסאוא שביחד הביאו לקיום הישיבה הזאת, תודה מיוחדת לתמיר מנהל הוועד ולמשה גפני יו"ר ועדת הכספים, תודה מיוחדת למאזן ג'נאים שבראשותו נמצאות בו הרשויות המקומיות הערביות.

ניתוח תקציב המדינה לשנים 2017-2018 : http://mossawa.org/he/article/view/731 

לתקציר מסמך הדרישות מהצעת התקציב לשנת 2019:  

 http://mossawa.org/he/article/view/730 

לשידור הישיבה באתר מרכז מוסאוא: https://www.facebook.com/200857123275357/videos/1958421680852217/

לשידור הישיבה באתר ח"כ ד"ר אחמד טיבי:

https://www.facebook.com/Tibi.Fans/videos/2116188858399089/

להודעת סיכום הישיבה https://www.youtube.com/watch?v=ZGXFgRemmq0&feature=youtu.be

קישור לידיעה שפורסמה בעתון כלכליסט: https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3731776,00.html

מוסאוא בפייסבוק

פעילויות קרובות

הירשם לרשימת תפוצה

אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו

נושאים קשורים

כנס מיוחד בכנסת
ג'סר אלזרקא: פוטנציאל שזקוק לתקצוב ממשלתי
מרכז מוסאוא דורש תוספות תקציביות לפיתוח התעשיה בישובים הערבים