המועצה להשכלה גבוהה ביקשה ארכה נוספת להגשת עמדתה בקול הקורא לבחירת מוסד אקדמי ערבי מתוקצב

תאריך: 2018/04/24
מכללת אונו והמל"ג הודיעו כי הם חזרו בהם מההחלטה להעניק לאונו היתר להקים בישוב ערבי מוסד להשכלה גבוהה לא מתוקצב.

המועצה להשכלה גבוהה הגישה הודעה לבג"צ בו היא מבקשת ארכה נוספת להכרעה בקול הקורא, שפורסם ב 2015 , להקמת מוסד אקדמי ערבי מוכר ומתוקצב בישוב ערבי. ההודעה הוגשה במסגרת עתירה שהגיש מרכז מוסאוא באמצעות עורכי הדין מוהנד נאסר ורועי בלכר נגד המל"ג בגין הסחבת בהכרעה בקול הקורא. העתירה גם עסקה בהיתר שניתן למכללת אונו להקים שלוחה בישוב ערבי ללא מכרז ובהליך מזורז.


 

בעקבות העתירה, הודיעה המל"ג לבג"צ כי מכללת אונו לא תקבל היתר להקים שלוחה בישוב ערבי. מרכז מוסאוא ביקש הבהרות לגבי החלטה זו.


 

מרכז מוסאוא דורש להקים אוניברסיטה ולפחות 4 מכללות ביישובים ערבים. המל"ג התיר למכללת אריאל בהתנחלות להקים אוניברסיטה ובמשך השנים הוקמו בישראל 64 מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה, כולם בישובים יהודים ואף בהנהלה יהודית. הישובים הערבים הודרו מתהליך הרחבת שערי ההשכלה הגובהה, והמל"ג לא הקים ולא תיקצב מוסד כזה באף יישוב ערבי. המל"ג אף היקשה על מוסדות שפעלו בישובים ערבים לקבל תיקצוב והכרה. גם מוסדות שביקשו לפעול כמוסדות פרטיים התבקשו לחזור בהם מבקשתם.


 

ביום שבת קיימו מרכז מוסאוא וועדת המעקב לחנוך ערבי ביחד עם צוות החינוך בוועדת המעקב דיון בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאזרחים הערבים. הדיון עסק בהנגשה להשכלה גבוהה במוסדות הישראלים, בשילוב אקדמיים ערבים במוסדות המחקר וההוראה, ביציאת סטודנטים ערבים ללמידה בחו"ל ובשטחי הרשות הפלסטינית וכן בהקמת מוסדות להשכלה גבוהה בישובים ערבים.

 

העליה בשיעור הצעירים הערבים והירידה בשיעור הצעירים החילונים היהודיים גרמה לעליה באחוז הסטדונטים הערבים באוניברסיטאות. המל"ג אף גיבשה תוכנית לעידוד השכלה גבוהה של צעירים ערבים באוניברסיטאות בישראל, אך היא מסרבת להקים מוסד מחקר והוראה בישוב ערבי. מהנתונים שהוצגו בעתירה עולה שכ 15000 סטודנטים ערבים אזרחי ישראל לומדים באוניברסיטאות בשטחי הרשות הפלסטינית, בירדן ובמדינות רבות בחו"ל.

מוסאוא בפייסבוק

פעילויות קרובות

הירשם לרשימת תפוצה

אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו